افزايش ترافيك و بازديد وب سايت

افزايش ترافيك و بازديد وب سايت

نقش رسانه و شبكه هاي اجتماعي در بازاريابي

تجارت الكترونيك از زمان ظهور تاكنون پيوسته با پيشرفت فناوريهاي نوين سخت افزاري و نرم افزاري دچار تحولات بسياري شده است و نسخه هاي جديدتري از آن مانند: تجارت همراه، تجارت شبكهاي به وجود آمده اند. مهمترين اتفاقي كه بعد از توسعه شبكه هاي اجتماعي در جهان به وجود آمده، موضوعي تحت عنوان تجارت در شبكه هاي اجتماعي است كه به اختصار تجارت اجتماعي گفته ميشود. تجارت اجتماعي هم از ديد كسب وكار هم از ديد مشتريان مزاياي بسياري دارد. تجارت اجتماعي داراي ساختاري بر اساس شبكه هاي اجتماعي است كه هر مركز كسب وكار و يا هر مشتري يك گره از شبكه مي باشد. خصيصه هاي ساختاري و رابطه اي شبكه بر تعاملات مابين مشتريان تأثير ميگذارد، سطح مشاركت رو افزايش ميدهد و در نهايت منجر به تقويت علاقه ي مصرف كالا مي شود. در بازار امروز، رسانه هاي اجتماعي حركت سريع تري را براي خدمت به كمپاني ها آغاز كرده اند . دراين مقاله در تلاشيم به اين هدف اصلي رهنمون شويم كه چطور و چرا سازمان ها براي رونق كسب و كارشان بر رسانه هاي مختلف اجتماعي توجه ويژه اي دارند و اصولاً بازاريابي از طريق رسانه هاي اجتماعي در رونق كسب و كار چگونه تاثيري بر جا مي گذارد . در پايان به اين نتيجه رهنمون مي شويم كه رسانه هاي اجتماعي ابزاري قدرتمند هستند تا سازمان ها را به مخاطبان هدف برسانند. در واقع اين گونه رسانه ها به عنوان ابزاري براي جستجوي بازار بوده و شركتها را قادر مي سازند كه مشتري هاي مورد نظرشان را از طريق كاربران خود، مطابق با درخواست كالاهاي جديد از طريق سيستم آمارگيري كه در فروم هاي اقتصادي جهان اثبات شده است، انتخاب كنند.
 

مقدمه
سازمانها چه كوچك و چه بزرگ در رسانه هاي اجتماعي وارد شده اند و سعي دارند آرام آرام فوايد آن را كشف كنند. آنها از توييتر اسفاده كرده اند، در فيس بوك صفحه هاي طرفداران خود را ايجاد كرده اند و در يوتيوب فيلم ويدئويي گذاشته اند و شايد در اواخر قرن بيستم وب سايت ساخته اند. سازمانها امروزه احساس مي كنند كه رسانه هاي اجتماعي وسيله اي براي تجارت هستند و خواهند بود و آنها بايد بر اين موج سوار شوند . رسانه هاي اجتماعي از طريق تبليغات و بازاريابي، توانايي جذب مخاطبان خود را بسيار بالا برده و افزايش همكاري با سايت هاي ديگر نيز به رشد تعداد كاربران آن كمك مي كند.
به اين ترتيب، صرف هزينه براي بازاريابي پاداشي به جز توسعه مستمر در حوزه تبليغات تجاري اينترنتي در پي نخواهد داشت. مديريت صحيح كسب و كار باعث رونق و عدم توجه به آن باعث خسران كار مي شود. در حال حاضر، رسانه هاي اجتماعي بخشي جدايي ناپذير از جامعه مدرن مي باشند، و رسانه هاي اجتماعي به يك صنعت بزرگ تبديل شده اند. شركت هاي بزرگي مانند دل، مايكروسافت و اچ پي به طور موثر در خصوص كسب و كار از بازاريابي رسانه هاي اجتماعي استفاده مي كنند و بودجه اي را نيز به اين موضوع اختصاص مي دهند و تعداد زيادي از كاركنان را در اين خصوص تعليم مي دهند .
در واقع بازاريابي رسانه هاي اجتماعي ، يك استراتژي بازاريابي اينترنتي مي باشد كه باعث كسب و كار در سازمان و رسيدن به جامعه هدف مي گردد، بازاريابي رسانه هاي اجتماعي شامل: تلاشي براي استفاده از رسانه هاي اجتماعي براي متقاعد كردن مصرف كنندگان يك شركت، براي استفاده از محصولات و يا خدمات ارزشمند مي باشد. هدف اصلي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي ايجاد يك كسب و كار بر پايه مشتري مداري و اعتبار يك شركت به منظور توسعه و مديريت كاري مي باشد . هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه در عرصه بازاريابي رسانه هاي اجتماعي فقط مزايا و منافع نهفته است. بلكه در بازاريابي رسانه هاي اجتماعي همانند تمامي ابعاد زندگي، معايب و محاسن توامان و در كنار يگديگر وجود دارد.


تعريف شبكه اجتماعي
در تئوري شبكه اجتماعي سنتي، يك شبكه اجتماعي به اين صورت تعريف مي شود كه يك مجموعه اي از نهادهاي اجتماعي كه شامل مردم و سازمان ها كه به وسيله مجموعه اي از روابط معني دار اجتماعي به هم متصل اند وبا هم در به اشتراك گذاشتن ارزش ها تعامل دارند . شبكه هاي اجتماعي مجازي گونه اي از رسانه هاي اجتماعي هستند كه بيشترين شباهت را به جامعه انساني داشته و به فرد امكان برقراري ارتباط با شمار فراواني از افراد ديگر است . شبكه هاي اجتماعي مجازي، نسل جديدي از وب سايت هاي اينترنتي هستند.
 

پيشينه شبكه هاي اجتماعي
شبكه هاي اجتماعي، پيشينه اي به قدمت حيات بشر داشته و پيوندي آشكار با همزيستي اجتماعي انسانها در كنار يكديگر دارند. آنچه قابليت شبكه هاي اجتماعي عصر كنوني را از گذشته متمايز ميسازد، بستر شكل گيري شبكه هاي اجتماعي و مكانيزم هاي ارتباطات دروني آنها است. اين قابليت ها، توانايي تغيير در معادلات سنتي قدرت را نصيب اين شبكه ها نموده است. ويژگي هاي عمده شبكه هاي اجتماعي فضاي سايبر را در انعطاف پذيري )بازسازي و واكنش پذيري در برابر تغييرات محيطي(، مقياس پذيري )كوچك و بزرگ شدن( و توانايي تداوم حيات، بدون وابستگي به مركزيتي واحد ذكر مي كند. قابليت مهم اين شبكه ها، امكان ورود كنشگران جديد و وجود فضاي تعامل گسترده با ديگران، توليد آزادانه محتوا، اشتراك گذاري دانش و اطلاعات، و استقلال آنها از مراكز قدرت رسمي است. در شبكه هاي اجتماعي فضاي سايبر، قدرت كنترل رسمي جريان اطلاعات، به نفع بازيگران جديد، محدود شده و شبكه روابط بين كنشگران، سرمايه اجتماعي عظيمي را خلق كرده است. از يك سو، با گستردگي واسطه هاي انتشار اطلاعات، تمركز قدرت در كنترل اطلاعات از ميان رفته است؛ و از سوي ديگر، كانون هاي قدرتي كه در شبكه هاي اجتماعي، پيرامون ارزشها، ايده ها، و علايق مشترك شكل گرفته اند، در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در نقش بازيگران قدرتمند، اظهار وجود كرده اند. اكنون، رواج تجارت الكترونيكي و كسب و كارهاي آنلاين، جنبه اقتصادي شبكه هاي اجتماعي را از اهميتي چشمگير برخوردار كرده است. شركت ها، سازمان ها و صاحبان كسب و كارهاي كوچك، مي توانند از طريق شبكه هاي اجتماعي تراكنش و داد و ستد مالي وسيعي داشته باشند. افزون بر ارتباطات صنفي كه در بستر شبكه هاي اجتماعي تخصصي شكل مي گيرد و متضمن منافع اقتصادي عظيمي براي طرفين است، از ديدگاه تجاري، هر كاربر شبكه هاي اجتماعي مي تواند يك مشتري بالقوه تلقي شود. داده هاي مربوط به رفتار كاربران در شبكه و تعاملات و علايق آنان مي تواند منبع اطلاعاتي مهمي براي شركت ها، سازمان ها و دولت ها باشد. از اين رو،كشف علايق انبوه كنش گران شبكه و قرار دادن محصولات و خدمات مورد نظر در معرض ديد آنان، براي توليدكنندگان محصولات و خدمات اهميت ويژه اي دارد. مديران شبكه هاي اجتماعي، نيز با دريافت هزينه و در اختيار قرار دادن اطلاعات مرتبط با خدمات و توليدات شركتها، از مدل هاي گوناگوني براي انتشار حجم عظيمي از تبليغات در بين كاربران بهر ه مي برند. اين اطلاعات مي تواند از دو منبع پروفايل و محتواي تعاملات كاربران استخراج شود. شايد اشاره دقيق به حجم گردش مالي حاصل از تجارت الكترونيكي از طريق شبكه هاي اجتماعي سايبر دشوار باشد، اما نگاهي به آمار ميلياردي كاربران شبكه هاي اجتماعي، مي تواند پتانسيل اقتصادي موجود در آن ها نشان دهد.
رسانه هاي اجتماعي براي مقاصد تجاري
از هنگامي كه واحد هاي تجاري شروع به استفاده از رسانه اي اجتماعي كردند زمان زياد گذشته است. بدون شك شبكه هاي اجتماعي و كانال هاي مشابه در جهت پيشبرد عرضه طيف گوناگوني از ابزارها، كاربردها و توسعه دهنده ها را در اختيار آنان گذاشته اند. از آنجا كه رسانه هاي اجتماعي مي توانند توسط ميليون ها كاربر و متقاضيان ارزشمند به طورهمزمان مورد استفاده قرار گيرد، كنترل كردن مخاطبين هدف را براي تجار بسيار ساده كرده است و صاحبان بازار تقريباً به همه اهداف همچون مديريت برند و ساخت تصوير از آن، كاملاً دست يافته اند.
 

رسانه هاي اجتماعي، ابزاري براي بازاريابي
آنچه كه رسانه هاي اجتماعي براي تجار و بازاريابان انجام مي دهند فراهم سازي بهترين و موثرترين بستر جهت بيان اهدافشان است. آنها مي توانند به راحتي با كاربران و مشتريان ارتباط برقرار كنند. در دسترس بودن ابزارهاي كم هزينه اختيار بيشتر در بازاريابي برنامه هايشان را فراهم مي سازد تا بتوانند فناوري مناسب را با اخلاق اجتماعي تركيب كنند.تمامي اين كاربردها بر اساس ساختار اينترنتي با تلفن همراه است كه بهترين عرضه را در اختيار عموم مردم قرار مي دهد.در واقع مي توان گفت كه بازاريابي رسانه هاي اجتماعي تلاشي است براي جلب انبوه مخاطبان براي كسب سود بيشتر كه در مقياس هاي كوچك عايد مي شود.
كسب و كارها استفاده از شبكه هاي اجتماعي را به عنوان راهي براي كمك به ارتباط كاركنان و مشتريان و به منظور كسب
اطلاعات در خصوص علايق و ويژگي هاي آنها و همچنين ارائه خدمات به مشتريان در يك محيط جذاب فناوري آغاز نموده اند . علاوه بر اين شبكه هاي اجتماعي آنلاين محبوب و پرطرفدار،  تبليغات آنلاين از خرده فروشي ها و شركت هاي ديگر را جذب مي كنند. قرار دادن تبليغات آنلاين در وب سايت هاي شبكه هاي اجتماعي از مزيت حجم بازديد بالاي مشتريان بالقوه بهره مند خواهند شد . بازاريابي با استفاده از شبكه اجتماعي يكي از روش هاي بازار يابي اينترنتي مي باشد.
در اين روش از بازاريابي شركت ها و فروشنده ها بايد در شبكه هاي اجتماعي عضو شده و با انتشار محتوا ، تصاوير، ويديو و كمك گرفتن از ساير امكاناتي كه در اين شبكه ها وجود دارد نظر ديگر اعضاي حاضر در اين شبكه ها رو به خود جلب نموده و آنها را براي بازديد از وب سايت خود و خريد كالا و خدمات ترغيب نمايند
 

مزاياي بازاريابي با شبكه هاي اجتماعي

  • تقريبا مي توان همه اقشار جامعه را در اين شبكه ها پيدا كرد .
  • محبوبيت شما در اين شبكه ها بر رنكينگ وب سايت شما در موتورهاي جستجو تاثير گذار است .
  • مي توانيد به پرسشهاي كاربران پاسخ دهيد و با آنها ارتباط نزديك برقرار كنيد .
  • با انتشار يك تصوير، ويديو يا مطلب جذاب مي تواند هزاران هوادار براي خود دست و پا كنيد .
  • فعاليت در اين شبكه ها باعث مي شود افراد زيادي لينك محصولات شما را در پروفايل خود ببينند .


مقايسه تجارت در شبكه هاي اجتماعي(خرده فروشي هاي آنلاين) با تجارت الكترونيك
كارشناسان و فعالان حوزه تجارت الكترونيك معتقدند كه ميزان بحث و گفتوگو درباره اين آگهي هاي تبليغاتي، متوسط قيمت فروش آنها و تعداد دفعات به اشتراك گذاري آنها عوامل موثري در افزايش ميزان ارجاعات از شبكه هاي اجتماعي به وبسايت هاي تجارت الكترونيك و خرده فروشي هاي آنلاين بوده اند. اين گزارش نشان ميدهد كه 500 خرده فروشي آنلاين برتر جهان در سال 2013 درآمدي برابر 2.69 ميليارد دلار از طريق ارجاعات از شبكه هاي اجتماعي به دست آورده اند كه اين ميزان در مقايسه با سال 2012 رشدي بيش از 60 درصد را تجربه كرده است.اين در حالي است كه بازار جهاني تجارت الكترونيك در همين دوره زماني تنها رشد17 درصدي را براي خودش به ثبت رسانده است .تجارت الكترونيك از طريق شبكه هاي اجتماعي از نظر درآمد هم آمار بسيار بالاتري در مقايسه با كل بازار جهاني تجارت الكترونيك دارد. حالا اين روند رشد گويا همچنان ادامه دارد و كارشناسان پيش بيني كرده اند كه ميزان خريدهاي الكترونيكي از طريق شبكه هاي اجتماعي در سال هاي آينده هم افزايش پيدا مي كند تا جايي كه انتظار ميرود شبكه هاي اجتماعي مانند Facebook و Twitter  دكمه اي به نام خريد را هم در ساختار خود بگنجانند تا به اين ترتيب كاربران اين شبكه ها بتوانند به طور مستقيم از اين طريق وارد وبسايت تجارت الكترونيك مربوطه شده و خريدشان را انجام بدهند.

چشم انداز رسانه هاي اجتماعي
در روزگار گسترش فناوري هر كسي مي تواند با تعداد بيشتري از شركتها ارتباط داشته باشد آن هم با استفاده از كانال هاي اجتماعي صرفا براي ايجاد اگاهي و حمايت با عنوان متفكران اجتماعي. يك شركت براي تصميم گيري هاي استراتژيك و اجرايي، در خصوص بهره مندي از رسانه هاي اجتماعي برنامه ريزي مي كند.  مانند برنامه ريزي براي بازاريابي بيشتر فروش موبايل و ...از طريق رسانه هاي اجتماعي. در اين رهگذر پر بديهي ست كه ما با موجي از ارائه دهندگان خدمات جمع آوري شده در شبكه هاي اجتماعي با قابليت استفاده از تلفن همراه مواجه خواهيم شد . مي توان گفت رسانه هاي اجتماعي به جرات با چالش هاي جديدي روبرو هستند كه نياز به بازاريابي موثر و قدرت تكنيك هاي ساختاري و هدفمند نمودن استراتژي رسانه هاي اجتماعي دارند تا بتوانند به بخش جدايي ناپذيري از طرح هاي بازاريابي كامل و هدايت شده تبديل شوند. شركتهاي خدماتي متوجه اين موضوع هستند كه آنها نيز بايد براي جلب مشتريان بيشترحركت كنند و اين بدان معناست كه رسانه هاي اجتماعي بايد با جريان فن آوري حركت نمايند. اين فن آوري رسانه هاي اجتماعي را توسعه مي دهد و عدم استفاده از آن فن آوري باعث عقب ماندگي خواهد شد .


نتيجه گيري
رسانه هاي اجتماعي تحول عظيمي را در عرصه كسب و كار و بازاريابي اينترنتي ايجاد نموده اند. امروزه ديگر ارسال ايميل براي افرادي كه شناخته شده نيستند منسوخ شده است. در واقع با گسترش روزافزون استفاده از رسانه هاي اجتماعي، كسب و كار و بازاريابي از طريق اين وسايل ارتباط جمعي جاني تازه به صنايع بخشيده و با استفاده از اين ابزار هاي جديد، مشتريان را به خود وفادار ساخته است چراكه اين رسانه ها در واقع ابزاري قدرتمند براي سازمان ها جهت رسيدن به مخاطبان هدف هستند. در تمامي زمان ها و كليه مرزهاي جديد، فرايند بازاريابي رسانه هاي اجنماعي  البته با مزايا و معايبي كسب و كار را گسترش مي دهند. مديريت صحيح كسب و كار باعث رونق و عدم توجه به آن باعث خسران كار مي شود. اكثر سازمانهاي كوچك از شبكه هاي اجتماعي هنوز استفاده نمي كنند. امروزه بسياري از مشاوران عرصه بازاريابي دررابطه با اينكه مردم چگونه با استفاده از رسانه هاي اجتماعي كسب و كار مناسبي را انتخاب كنند و باعث شكوفايي و پيشرفت شوند مشاوره مي دهند.


برچسب: شبكه هاي اجتماعي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۴:۲۵ توسط:reza موضوع: